Projekat za reklame

Kvalitetno rešenje

Izrada projekta

Klijentima za koje radimo proizvodnju, možemo da ponudimo usluge izrade projekta i pribavljanje dozvole za postavljanje reklame. Nakon usaglašavanja dizajna, pristupa se izradi projekta, koji je neophodan za pribavljanje dozvole za postavljanje reklame.

 

krovna-reklama-3-d-yettel

Projekti su u skladu sa tehničkim standardima i procedurama za pribavljanje dozvola. Kod nas dobijate stručno izrađen projekat  kao najkvalitetnije rešenje, po minimalnoj ceni. Projekat svetleće reklame za pribavljanje dozvole je u svim elementima overen od strane licenciranih inženjera i sadrži: arhitektonsko-građevinski projekat, statički proračun, elektroprojekat i tehničku kontrolu. 

Dobijanje dozvola i pratećih saglasnosti neophodno je za nove elemente vizuelne komunikacije i za legalizaciju postojećih. Prema važećim propisima, projekat se isporučuje u 3 štampana primerka i u elektronskoj formi na 3 CD-a sa elektronskim sertifikatom. Dobijanje dozvole za postavljanje oglasa vrši se na osnovu projekta koji sadrži svu potrebnu dokumentaciju.
Naša usluga pribavljanja dozvola  za postavljanje reklama obuhvata:  izradu projekta, pribavljanje svih propisanih saglasnosti od nadležnih institucija, kompletiranje dokumentacije potrebne za predaju zahteva za dobijanje dozvole, predaju projekta i zahteva za dozvolu nadležnim institucijama, praćenje procedure do konačnog rešenja. 

Od lokacije zavise uslovi, nadležnost davanja saglasnosti i dozvole. Ako se objekat nalazi u zaštićenom jezgru najpre su potrebni uslovi i saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Za konzolne i reklame veće od 2m2 dozvole za reklame odobrava Gradski sekretarijat za saobraćaj. Dozvole za reklame do 2m2 odobrava Opština. Za neke slučajeve je potrebno pribavljati uslove/saglasnosti EDB- a.

Microsoft svetleća reklama

Potrebni uslovi

Cena pribavljanja dozvola

Cena usluge ishodovanja dozvola ne zavisi od dimenzija reklame, već od tipa i da li je prosvetljena, broja reklamnih sredstava na objektu, složenosti, konstrukcije. Svaki objekat/reklamno sredstvo je različito i obično za svaki pojedinačni slučaj dajemo cenu: 3D krovne reklame, totemi, LED paneli na nadsteršnicama pumpi…

Pogledajte naše PROJEKTE

ELITAS

Vas poziva na najveći sajamski događaj u građevinskoj industriji, 48. Međunarodni sajam Građevinarstva u Beogradu – SEEBBE od 22- 25. aprila.

Možete da nas posetite u hali 4. Beogradskog sajma. Za Vas smo pripremili prezentacije materijala koje zastupamo na tržištu: LED DISPLAY – Visualeader, Qiangli i još mnogo drugih. Vidimo se!