Studija slučaja

Grad Čačak

U decembru 2022. smo realizovali projekat koji uključuje proizvodnju i montažu tri dvostrana LED info panela – totema na gradskom šetalištu u Čačku.

Dvostrani LED totemi služe za informisanje i promociju događaja i aktivnosti kao dela manifestacije Nacionalna prestonica kulture Čačak 2023.

Grad Čačak, kao Nacionalna prestonica kulture za 2023. godinu, postao je epicentar kulturne scene Srbije. Pod sloganom ,,Čačanska Rodna“ ideja je da se iskoristi bogata kulturna i istorijska baština grada Čačka, kao snažna platforma za urbani i infrastrukturni razvoj.

Studija slučaja grad Čačak totem LED prestonica kulture Srbije 2023

Klijent: Grad Čačak

Proizvodnja i montaža LED info totema

Od investitora smo dobili zahtev za proizvodnju i montažu 3 dvostrana LED totema, gabaritnih dimenzija 1.26×2.55m. LED ekrani, dimenzija 0.96×1.92m i pixel pitch-a 4mm, se uklapaju u čeličnu konstrukciju. LED ekrani su sa zaštitom od kaljenog stakla 5mm. Upravljanje je preko LAN-a ili WiFi-ja. Na svaki LED totem se povezuju po 2 kamere.

Studija slučaja grad Čačak totem displej LED ispred apoteke

Izazov

Pažljivo planiranje i izrada

Projekat je zahtevao pažljivo planiranje i izradu LED info totema, a Elitas je bio spreman da se uhvati u koštac sa izazovom. Sa svojim timom stručnjaka, Elitas je osigurao da svaki LED totem bude precizno izrađen i testiran, kako bi se postigla visoka efikasnost i dugotrajnost.


Naš pristup je počeo obilaskom lokacije, kako bismo stekli kompletan uvid u sve informacije za realizaciju projekta.
Da bismo postigli najbolje rezultate, naš tim je bio uključen u sve faze projekta, od projektovanja do izrade i montaže totema. Kroz ovaj proces smo uspeli da uspostavimo nesmetanu komunikaciju između svih učesnika projekta. Na taj način smo obezbedili da se svaki korak projekta završi uspešno i bez problema.

Proces

Proizvodnja LED totema

Inženjering je izradio tehničke crteže totema, kako bismo pokazali klijentu tačno kako će se proizvoditi totemi, deo po deo, sa detaljima o svakom konkretnom elementu. Definisali smo izgled, dimenzije i materijale od kojih se LED totemi proizvode.


Prvo je bilo potrebno uraditi unutrašnju čeličnu konstrukciju sa antikorozivnom zaštitom. Obloga je izrađena od plastificiranih aluminjumskih limova, koji su sečeni i savijeni u odgovarajuće oblike totema. LED moduli su bili postavljeni na limove pre nego što su zavareni zajedno da bi stvorili jedinstveni oblik totema. Nakon farbanja totema konačni korak je bio instaliranje električnih
kompomenti.

Rešenje

Dvostrani LED totemi

Svaki totem je pažljivo proveren i testiran pre montaže kako bismo bili sigurni da ispunjavaju sve funkcionalne zahteve. Konačan proizvod su bili dvostrani totemi 2.5m visine, sa LED ekranima i svetlećim loggom. 

LED totemi su prilagođeni specifičnim potrebama projekta. Montirani su na gradskom šetalištu u Čačku, na pripremljenom temelju sa izbetoniranim ankerima, koje je Elitas isporučio.

Rezultat

Funkcionalni i kvalitetni LED totemi

Korišćenjem najnovijih tehnoligija i materijala izradili smo LED toteme prema najvišim mogućim standardima kvaliteta. Naš tim je posvećen kvalitetu i detaljima, tako da smo u svaki element totema ,,ugradili“ naše znanje i iskustvo, kako bismo postigli najbolje moguće rezultate. Na taj način smo osigurali da totemi budu ne samo funkckonalni, već izuzetno kvalitetni i trajni.