Elitas Belgrade

Kvalitet

Imperativ našeg poslovanja predstavlja kvalitetNajznačajnije za naše klijente su kvalitet materijala, izrade i profesionalni odnos sa svim stranama koje učestvuju u našem poslovanju. 

Primenom kvalitetnih materijala, kvalitetnom obradom i vizuelno atraktivnim, savremenim i servisabilnim konstruktivnim rešenjima, isporučujemo visokokvalitetan proizvod, koji utiče na dobar imidž naših klijenata i smanjenje troškova održavanja reklamno-informativnih elemenata.

Zašto je reklama = imidž?

Prvi utisak

Vaša reklama formira prvi utisak o Vama, Vašem poslovanju, pouzdanosti i kvalitetu.

Setite se šta svako od nas pomisli o firmi ispred koje vidi reklamu koja je neispravna, neujednačeno prosvetljena, koja je izbledela, izrađena od materijala lošeg kvaliteta… Šta pomislimo o firmi koja ima loše izvedenu reklamu, reklamu na kojoj su loše izvedeni spojevi, vidljive svetiljke kojima se prosvetljava ili firmi koja ima više poslovnih objekata, a na svakom različitu reklamu…? Nasuprot tome, kvalitetna i kreativna reklama Vas čini vidljivim, prepoznatljivim, izdvaja Vas od konkurencije, čak Vas postavlja u povoljniju pregovaračku poziciju. 

Prvi-utisak-kvaliteta

Kako kvalitet Vaših reklama utiče na Vaš imidž?

Predstavite se na najbolji način

Šta Vaša reklama otkriva o Vama? Kakvo mišljenje o Vašem radu i kvalitetu koji pružate formira i javnosti?

Reklama je prvi i značajan element Vašeg imidža, a Elitas, sa svojim iskustvom i dugoročnom poslovnom politikom i kompletnom uslugom po sistemu ”ključ u ruke”, partner koji će Vas maksimalno podržati u izgradnji i očuvanju istog, dovođenju klijenata do Vas i samim tim povećanju Vaše prodaje.

Naš odnos prema kvalitetu pruža našim klijentima sigurnost i pouzdan rad proizvoda koje od nas nabavljaju. U cilju održavanja i unapređenja nivoa kvaliteta, Elitas posluje prema standardima ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. Pored tradicije i iskustva, sertifikacija odobrena od strane međunarodnog akreditacionog tela predstavlja dodatnu garanciju kvaliteta poslovanja. 

Značajno je napomenuti i da pratimo i primenjujemo svetske trendove u našoj branši. Postavimo standarde zajedno!

Sistemi-upravljanja-kvalitetom

Politika IMS

Sistemi upravljanja

Integrisani menadžment sistem IMS koji primenjujemo se sastoji iz Sistema upravljanja kvalitetom (QMS), Sistema upravljanja zaštitom životne sredine (EMS) i Sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu. Rukovodstvo i svi zaposleni u ELITAS-u kroz svakodneno obavljanje svojih aktivnosti, rukovodeći se principom kontinuiranog unapređenja Integrisanog menadžment sistema prema zahtevima standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ispunjavanjem postavljenih ciljeva, na efikasan i efektivan način, obezbeđuju sklad između interesa kompanije i interesa korisnika.