LED bilbordi

Popularizacija Vašeg brenda

Za poruke velikih dimenzija

LED bilbordi služe za prikazivanje slika i video snimaka velikih dimenzija i postaju standard u oblati LED ekrana. Odličan su način za popularizaciju Vašeg brenda, prezentaciju proizvoda i usluga. LED bilbord će privući pažnju i samim tim Vašu reklamnu poruku izdvojiti od konkurencije.

Zijin bilbord

Mi proizvodimo LED bilborde u bilo kojim dimenzijama i rezoluciji, prema Vašem zahtevu i potrebama. LED bilbordi se izrađuju od LED modula, koji se slažu poput slagalice po širini i visini do željenih dimenzija. Kvalitet prikazanog sadržaja i rezolucija zavise od  gustine dioda (pitch). Razmak između dioda je od 0.9-20mm, kvalitet prikaza je bolji što je gustina dioda veća.  

 

Prema nameni, najčešće ih delimo na LED bilborde za spoljašnje i unutrašnje oglašavanje. Upravljanje LED bilbordima je lokalno ili sa udaljene lokacije. Udaljen pristup omogućava upravljanje i kontrolu ekrana preko interneta sa bilo kojeg mesta. 

Winner led displej

Za dugogodišnju upotrebu

Zamenljivi moduli

Kod nas dobijate LED panele sa fiksnom i mobilnom instalacijom. LED bilbordi sa mobilnom instalacijom se preporučuju ukoliko se planira česta montaža i demontaža LED modula. Način montaže je sa prednje (front service) ili zadnje (back service) strane. Moduli su zamenljivi, što LED bilborde čini lakim za održavanje i pogodnim za dugogodišnju upotrebu.

svetlece reklame benzinske stanice
Pogledajte naše PROJEKTE