Usluge

Slušamo zahteve naših klijenata

Kod nas dobijate kompletno rešenje svetlećih reklama, LED displeja i LCD ekrana po sistemu ,,ključ u ruke”.

Mi radimo za Vas: projektovanje i dizajn, proizvodnju, konstrukciju i montažu, projekat i pribavljanje dozvole za postavljanje reklama. Kod nas dobijate: garanciju, servis i održavanje reklama, obuku za korišćenje software-a za LED i LCD ekrane, kao i uputstvo za rad u elektronskoj formi.  

Pored standardne ponude po sistemu ,,ključ u ruke“ koja obuhvata ove usluge, Elitas te usluge prilagođava potrebama klijenata i pruža ih posebno. Naše celokupno poslovanje usmereno je ka ispunjenju zahteva naših klijenata. Vodimo društveno odgovornu poslovnu politiku.

 

Tri ključne komponente Elitas USLUGA

Realizacija velikih projekata u Srbiji i regionu nam je donela reputaciju inovativne i odgovorne kompanije koja zna da odgovori na sve zahteve i želje klijenata. Elitas odlikuju tri ključne kompnente zbog kojih nam klijenti ukazuju svoje poverenje:

Kvalitet (quality)-naši proizvodi se isporučuju u zemlje EU i zadovoljavaju stroge standarde kvaliteta i provere. Proizvodni program je baziran na zahtevima naših klijenata, a uključuje krovne reklame, stubne reklame, toteme, LED i LCD ekrane, LED cifre, pametna stajališta i klupe, enterijerske oznake i ostale reklame.

Upravljanje projektima (project management)-dizajn, projektovanje, pribavljanje dozvola, izrada, montaža, održavanje i servis elemenata vizuelne komunikacije. Naši klijenti u nama imaju pouzdan i kompletan oslonac u izgradnji imidža putem vizuelne komunikacije.

Logistika (logistics)-uključuje planiranje, izvršenje i nadzor transporta. Projektna logistika se odnosi na siguran i kvalitetan transport komponenti do predviđene lokacije. 

DIZAJN I PROJEKTOVANJE

Da biste privukli odgovarajuće klijente, potreban Vam je atraktivan dizajn, prilagođen Vašoj delatnosti. Atraktivan i prilagođen dizajn utiče na imidž i uspeh Vaše kompanije.

PROJEKAT I DOZVOLA ZA REKLAME

Klijentima za koje radimo proizvodnju, možemo da ponudimo usluge izrade projekta i pribavljanje dozvole za postavljanje reklame. Nakon usaglašavanja dizajna, pristupa se izradi projekta, koji je neophodan za pribavljanje dozvole za postavljanje reklame.

MONTAŽA REKLAMA

Gde sve možemo da organizujemo montažu i servis? Koje propratne radove izvodimo? Montažu obavljamo kako na teritoriji Srbije, tako i u regionu i širem području Evrope. Montaže van Srbije realizujemo sopstvenim resursima ili, u zavisnosti od visine troškova za klijenta i lokalnih propisa i preko partnerskih kompanija.

SERVIS I ODRŽAVANJE REKLAMA

Investirajte u svoj imidž umesto u skupe kazne. Pored značaja ispravnosti reklama i informativnih oznaka za Vaš imidž, zakonski propisi i podzakonski akti obavezuju sve vlasnike reklamnih i informativnih oznaka da obezbede njihov uredan izgled i ispravan rad.

Pogledajte naše PROJEKTE