Brendiranje

Vaš identitet

Iskoristite moć brendinga

Brendiranje je sveobuhvatna ideja ili slika Vaše kompanije koja je direktno povezana sa Vašim proizvodom i koja ima za cilj da definiše tu sliku u očima Vaših kupaca. Zašto je brendiranje toliko važno? Ime Vaše firme ili kompanije, dizajn, logo i sve druge karakteristike koje su jedinstvene za identitet Vašeg biznisa su deo Vašeg brenda. Ovi elementi brenda će biti sastavni i uočljivi deo Vašeg proizvoda (ili usluga), izdvajajući ga od drugih sličnih proizvoda (ili usluga) na tržištu.

Na brend u velikoj meri utiče način na koji publika percipira Vaš proizvod, uslugu, pa i samu kompaniju. Vaš marketing, kultura kompanije, oglašavanje, dizajn  mogu uticati na to koliko će Vaš brend biti uspešan na tržištu. Korišćenje Vašeg brenda za definisanje proizvoda, može poboljšati učinak istih, pa čak i navesti potrošače da plate više. Na primer, korišćenje fontova, boja i slogana SVETLEĆIH REKLAMA, LED DISPLEJA, INFORMATIVNIH OZNAKA  izdvaja Vas od drugih na tržištu i utiče na to da Vas klijenti doživljavaju kao premium.

Brendiranje je kompletno reklamno-informativno opremanje objekata i podrazumeva obeležavanje samog objekta spolja i iznutra. Elementi RVI (Retail Visual Identity) brendiranja su: digital signage-LED i LCD ekrani, LED opšivke nadstrešnica-frizevi, LED ventilatori, transparentni ekrani, stubne reklame, totemi, 3D logotipi, putokazi i druge informativne oznake. Reklamno-informativnom opremanju objekata pristupamo temeljno, imajući u vidu da reklama nije samo obeležje, već da je njena svrha dovesti korisnika do objekta i ostaviti dobar prvi utisak.

Uticaj-kvaliteta-na-reputaciju

Usluge brendiranja objekata nam poveravaju klijenti koji putem elemenata vizuelne komunikacije žele na najbolji način da promovišu svoje proizvode. Do sada smo radili kompletno brendiranje benzinskih stanica-NIS Gazprom, Petrol, maloprodajnih lanaca-Tempo, Mercator, Roda, Idea, Super Vero, Aman Plus, DIS, Coincasa, McDonalds, šoping centara-Ušće, Delta City, Beo Shopping Center, Emmezeta, Immo, banaka-Eurobank Direktna, Addiko banka, Halkbanka, AIK banka, kockarnica- Balkan bet, Merkur, Winner, auto salona-Citroen Podgorica, Subaru, Kia, Volvo, mobilnih operatera-Yettel i mnogih drugih.

Kompletno brendiranje se sastoji iz sledećih usluga: idejno rešenje, izrada projekta sa svim propisanim elementima i overama licenciranih inženjera, sprovođenje procedure za pribavljanje dozvole, proizvodnja, transport, montaža i završni građevinsko-zanatski radovi. Sa klijentom se ugovara da li se rade sve ili pojedine od navedenih usluga. Na dan završetka radova na montaži, na objektu se vrši primopredaja, od kada počinje da teče i garantni rok.

Kvalitet materijala i obrade

Usaglašavanje zahteva i mogućnosti

Prilikom formiranja tehničkih rešenja, deo naših standardnih procedura rada predstavlja optimizacija u projektovanju, proizvodnji i montaži, pri čemu je kvalitet materijala i obrade imperativ. Optimizacija ne podrazumeva ugradnju materijala i komponenti nižeg nivoa kvaliteta, već se, u dogovoru sa klijentom, rešenje pojednostavljuje. Usaglasiti zahteve i mogućnosti često nije lak zadatak, ali su dobra komunikacija između nas i naših klijanata, kao i poverenje koje smo pružili jedni drugima zaključivanjem posla ili stekli tokom dugoročne saradnje, osnova za uspešnu realizaciju na obostrano zadovoljstvo.

Pogledajte naše PROJEKTE