Informativne oznake

Za prostorno obeležavanje

Ključne smernice za Vaše klijente

Pored svih vrsta svetlećih reklama, za Vas možemo da izradimo i informativne oznake za prostorno obeležavanje. Informativne oznake imaju za cilj da identifikuju, informišu i da usmeravaju (pokazuju određeni pravac kretanja). Informativne oznake služe za označavanje sadržaja i namene nekog dela javnih prostora i usmeravanje na određene objekte. 

Njihovu upotrebu možemo videti  na mnogim mestima: na putevima (putokazi, saobraćajne informativne oznake), aerodromi, železničke stanice, tržni centri, podzemne garaže, parkinzi, za označavanje poslovnih zgrada, firmi, insitucija i ugostiteljskih objekata. 

Mogu da budu svetleće, nesvetleće i kombinovane, sa ili bez dodatnih efekata. Izvor svetla su LED diode. Nudimo Vam veliki izbor raznih svetlosni efekata koje obezbeđujemo sopstvenom izradom. 

U zavisnosti od Vaših zahteva i potreba informativne oznake izrađujemo od klirita (pleksiglasa), alubonda, aluminijuma, pocinkovanog lima, prema željenim dimenzijama. Informativne oznake pravimo  za unutrašnje i spoljašnje označavanje.

Prilikom proizvodnje putokaza Elitas koristi izdržljive materijale, otporne na razne uticaje. Putokaze uglavnom izrađujemo od pocinkovanog lima, sa štampom na reflektujućoj foliji radi bolje vidljivosti. Putokazi se uvek postavljaju na visoke nosače, betonirane pored puta. Osnovu čini metalna konstrukcija, koja se farba u željenu boju. 

Informativne-oznake-znak-na-peronu-kolosek

Informativne oznake su veoma važno sredstvo za informisanje i usmeravanje kretanja korisnika na frekventnim mestima od javnog značaja kao što su aerodromimi, železničke stanice, tržni centri, podzemne garaže. Na aerodromima putnicima su neophodne informacije (informativne oznake) koje će ih voditi kroz kompleks terminala. 

Saobraćajne informativne oznake pokazuju pravac kretanja ka određenim gradovima ili  imenuju određeni grad. Putokazi imaju funkciju da  regulišu i usmeravaju ljude i saobraćaj na određene objekte na putevima. Koriste se i kao turističko-informativna signalizacija u gradovima. Saobraćajne informativne oznake se postavljaju u blizini saobraćajnica i ulica sa velikim prometom. Samostojeće su, a osnovna podela je na jednostrane i dvostrane. Pored praktične funkcije su veoma važan element urbane ,,arhitekture“.

Informativne-oznake-putokazi

Budite prepoznatljivi

Prava informacija na pravom mestu

Informativne oznake mogu biti odlučujući faktor za potrošače kada donose odluku o kupovini. U mnoštvu informacija i ponude na tržištu, firma koja je najbliža, najprepoznatljivija i dostupna svojim klijentima ostvaruje najbolje rezultate i profit. Korisnici koji osećaju povezanost sa brendom i Vašom uslugom troše i investiraju duplo više novca od onih koji to ne čine. Informišite, budite vidljivi i ostanite prepoznatljivi Vašim klijentima uz Elitas informativne oznake. Elitas, svojim stručnim kadrom, iskustvom i opremom, pruža usluge izrade i montaže informativnih oznaka. 

Pogledajte naše PROJEKTE