ELITAS, svojim stručnim kadrom, iskustvom i opremom, pruža usluge uređenja enterijera izradom i montažom dekorativno informativnih elemenata i neophodnim građevinsko zanatskim radovima za njihovo postavljanje.

 

1. INFORMATIVNE OZNAKE

Služe za označavanje sadržaja i namene nekog dela prostora, putokazi smera kretanja, stanje nekog bitnog parametra (broj slobodnih parking mesta, broj dana do kraja nekog posla, i sl.). Mogu biti svetleće, nesvetleće i kombinovane, sa ili bez dodatnih efekata. Osmišljavaju se na način da ne ugroze opštu namenu, funkciju i sadržaj prostora, a da budu dovoljno vidljive i čitljive za nesmetanu komunikaciju, i ako je moguće, da doprinesu opštem boljem vizuelnom doživljaju prostora.

1.1 Nesvetleće oznake

Materijali i tehnologija izrade su tako birani da ne dovedu u pitanje funkciju, a naročito vizuelni efekat, predviđeni da dugo odolevaju, ne uvek stručnom, održavanju.

1.2 Svetleće oznake

Izvori svetla su najčešće LED diode, a ređe fluo ili visokonaponske cevi. ELITAS nudi i veliki izbor raznih svetlosnih efekata koje obezbeđuje sopstvenom izradom.

 

2. VIZUELNE FORME

Vizuelne forme su enterijerski elementi koji doprinose opštem zahtevanom vizuelnom doživljaju prostora, često opterećeni i nekim informativnim sadržajem. Neretko su to i delovi opštih arhitektonskih enterijerskih rešenja.

 

3. GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI

„U PRIPREMI“

 

 

Ukoliko imate pitanja slobodno nas kontaktirajte KONTAKT