Kompletno reklamno-informativno opremanje 
-MP lanci, tržni centri i auto saloni-

Tržni centri, marketi i auto saloni (prodajni objekti) putem elemenata vizuelne komunikacije žele na najbolji način da promovišu svoje proizvode, što omogućava našem timu da kreativnošću realizuje nove ideje.

MP lanci, tržni centri i auto saloni su objekti čija je potreba promovisanje na kreativan način, te se opredeljuju za kompletno reklamno opremanje, uključujući informativno-putokazna obeležja (putokazne table, banderašice), spoljno reklamno opremanje (krovne reklame, 3D znaci i slova, fasadne reklame, svetleće trake na objektu, svetleći bilbordi na objektu, stubne reklame i svetleći totemi), unutrašnje reklamne oznake i informatiku (usmerivači, svetleće gondole, svetleće trake, info totemi, piktogrami, razni tipovi stalaka), enterijersko dekorativno osvetljenje kao i reklamne elemente kao sastavni deo enterijera. Visoki zahtevi što se tiče vizuelnog izgleda i kvaliteta ugrađenih materijala istovremeno utiču i na unapređenje tehnologije izrade kao i upoznavanje sa novim materijalima i savremenim trendovima u svetu reklamne industrije.

 

MP lanci

Tempo:

Reklame za poslovne zgrade, krovne svetleće reklame za 11 objekata TEMPO, trostrane stubne reklame, grafika na fasadi, info panoi na parkingu, svetleće reklame za SUPER MAXI markete u Beogradu i Podgorici, svetleće reklame za preko 200 objekata Maxi, MiniMaxi i Shop&Go objekte u Srbiji i Crnoj Gori, svetleće reklame u enterijeru, svetleće gondole za mineralne vode...

 

Mercator:

Krovne svetleće reklame, light box reklame, reklame u enterijeru na preko 50 objekata u Srbiji i Crnoj Gori.

 

Roda:

Krovne svetleće reklame, light box reklame, reklame u enterijeru na preko 50 objekata u Srbiji i Crnoj Gori.

 

 

IDEA:

Reklamno informativno opremanje marketa (svetleće reklame, 3D natpisi, portali, totemi), na objektima u Srbiji i Crnoj Gori.

 

Super Vero:

Svetleće reklame na fasadi i totemi na objektima u Beogradu.

 

Pikant Market:

Svetleći 3D natpis na pozadinskom panelu i konzolne reklame

 

AmanPlus:

Rebrendiranje marketa InterEx u Srbiji. Izrada i montaža 3D natpisa.

 

DIS:

Svetleće reklame 3D natpisi

 

CoinCasa:

 

McDonalds:

  

Šoping centri 

SHOPPI centri:

Svetleće reklame na krovu, fasadama i druge reklamno-informativne oznake za tržne centre SHOPPI u Subotici i Beogradu (Borča), reklame za pojedinačne brendove na krovu, fasadama, totemima, totem, nalepnice.

 

Shopping center Ušće:

Svetleće reklame na fasadi za Shopping center Ušće, enterijersko osvetljenje, reklame za pojedinačne brendove u enterijeru i na fasadi.

 

Delta City:

Izrada i montaža reklame za Delta City na fasadi, reklame za SuperMaxi i brendove na fasadi i u enterijeru.

 

Immocentar:

Svetleća reklama na fasadi.

 

Emmezeta:

 

Auto saloni

Spoljne reklamne oznake za auto centre Citroen, Subaru, Volvo, Kia.

 

Citroen Podgorica:

 

Subaru:

 

Volvo:

 

Kia:

 

 

Ukoliko imate pitanja slobodno nas kontaktirajte KONTAKT