“Digital signage” predstavlja centralno prikazivanje slika i video snimaka na dispejima. Displeji su tipično Full Colour LED displeji i LCD monitori. Digital Signage postaje standard za komunikaciju sa korisnicima i kupcima.

Primena Digital signage-a je široka, te oni mogu biti na fasadama ili unutar: maloprodajnih objekata (tržni centri, super marketi), banaka, auto salona, hotela, poslovnica mobilnih operatera, osiguravajućih kuća, zdravstvenih i obrazovnih institucija, turističkih agencija, aerodroma, autobuskih stanica, parking prostora, mogu se primeniti na turističko-informativnoj signalizaciji, na sajmovima, kongresima, a u formi monitora, digitalnih oglasnih tabli, urbane opreme, bilborda itd…

ELITAS radi kompletnu i softisficiranu uslugu digitalnog reklamiranja korišćenjem monitora i LED displeja. Moguće je prikazivanje slika i video snimaka na proizvoljnom broju monitora i LED displeja. Monitori i LED dispeji mogu prikazivati potpuno nezavistan sadržaj, a takođe je moguće konfigurisati ih tako da zajedno prikazuju jednu veliku sliku i na taj način formiraju video zid (video wall). Pored hardverskog rešenja, uslugom Digitalnog reklamiranja obuhvaćeno je i kompletno softversko rešenje, tako da klijentu dobija ceo sistem, pušten u rad (“ključ u ruke”). Sadržaj prikaza se može uređivati i lokalno (na mestu gde su postavljeni LED displeji/monitori) i daljinski (preko interneta, sa bilo koje tačke na svetu).

 

 

Ukoliko imate pitanja slobodno nas kontaktirajte KONTAKT

ELITAS d.o.o.

office@elitas-belgrade.com

Telefon: +381(11)314-90-71

+381(11)316-90-60

Fax: +381(11)314-91-27