Kompletno reklamno-informativno opremanje objekata obuhvata reklame i informativne oznake na prilazima objektu, u okruženju i pripadajućim pomoćnim objektima, obeležavanje samog objekta spolja i unutra.

Reklamno-informativnom opremanju objekata pristupamo temeljno, imajući u vidu da reklama nije samo obeležje, već da je njena svrha dovesti korisnika do objekta i ostaviti dobar Prvi utisak.

Kompletno brendiranje se sastoji iz sledećih usluga: idejno rešenje, izrada projekta sa svim propisanim elementima i overama licenciranih inženjera, sprovođenje procedure za pribavljanje dozvole, proizvodnja, transport, montaža i završni građevinsko-zanatski radovi. Sa klijentom se ugovara da li se rade sve ili pojedine od navedenih usluga. Na dan završetka radova na montaži, na objektu se vrši primopredaja, od kada počinje da teče i garantni rok.

Prilikom formiranja tehničkih rešenja, deo naših standardnih procedura rada predstavlja optimizacija u projektovanju, proizvodnji i montaži, pri čemu je kvalitet materijala i obrade imperativ. Optimizacija ne podrazumeva ugradnju materijala i komponenti nižeg nivoa kvaliteta, već se, u dogovoru sa klijentom, rešenje pojednostavljuje. Usaglasiti zahteve i mogućnosti često nije lak zadatak, ali su dobra komunikacija između nas i naših klijanata, kao i poverenje koje smo pružili jedni drugima zaključivanjem posla ili stekli tokom dugoročne saradnje, osnova za uspešnu realizaciju na obostrano zadovoljstvo.

Ukoliko imate pitanja slobodno nas kontaktirajte KONTAKT